7. FAQ

Worden jouw medicijnen voorgeschreven door een arts? Overleg dan met jouw arts of het gebruik van jouw medicijnen noodzakelijk is. Ga in geen geval zonder overleg met jouw arts stoppen met jouw medicijnen! Wat betreft de medicijnen die vrij verkrijgbaar zijn, denk aan ibuprofen en neusspray, gebruik deze liever niet. Paracetamol is bij hoge uitzondering toegestaan.

Load More