Privacyverklaring

Wij gaan voorzichtig om met je persoonsgegevens.

We vinden het belangrijk dat we alleen mensen mailen die daar expliciet om hebben gevraagd. Daarnaast willen we je de beste service bieden, daarvoor is het belangrijk dat we meer weten over wie onze website bezoekt.

Heb je je ingeschreven voor mailtjes? Dan kan het natuurlijk voorkomen dat je dubbele mailtjes krijgt of teveel mail. Onder iedere mail staat een uitschrijflink, waarmee je je voorkeuren kunt aanpassen. Wil je helemaal uit onze database worden gehaald? Laat het ons dan even weten, zodat we het aan kunnen passen.

Vanwege de AVG vind je hieronder aanvullende informatie over de verzameling van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

The Good Food Girl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw lees- en klikgedrag met betrekking tot onze nieuwsbrief
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@thegoodfoodgirl.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

The Good Food Girl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Effectief verzenden van onze nieuwsbrieven en gratis downloads
– Verbeteren van de website en het afstemmen van het aanbod van producten en diensten op jouw voorkeuren
– Bij het plaatsen van reacties op de website verzamelen wij de naam, e-mailadres en IP-adres om te voorkomen dat er spam op de website wordt geplaatst
– Als je reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij je naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Geautomatiseerde besluitvorming

The Good Food Girls neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The Good Food Girl) tussen zit.

The Good Food Girl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– CMS WordPress en bijbehorende plug-ins voor het goed laten functioneren van deze website
– Google Analytics voor het meten van bezoekersgedrag op de website, zodat de website kan worden verbeterd voor de bezoekers
– Mailchimp voor het versturen van de nieuwsbrief en de gratis downloads die op de website staan

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The Good Food Girl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– IP-adres, locatiegegevens, gegevens over jouw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type (via Google Analytics): 50 maanden
– Gegevens voor reacties op de website: geen termijn, wordt verwijderd op aanvraag
– Naam, e-mailadres en lees- en klikgedrag (via MailChimp): geen termijn, wordt automatisch verwijderd als je je uitschrijft

Delen van persoonsgegevens met derden

The Good Food Girl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

The Good Food Girl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt The Good Food Girl jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The Good Food Girl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. The Good Food Girl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Good Food Girl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@eetpaleo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

The Good Food Girl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Good Food Girl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@thegoodfoorgirl.com.